HTML a kaskádové styly

stránky předmětu

Přeskočit navigaci

Informace k předmětu

Na této stránce naleznete materiály k předmětu "HTML a kaskádové styly", vyučovaného katedrou matematiky na EF JU.

Anotace předmětu

Kurs je určen zájemcům o tvorbu internetových prezentací pomocí metodami, které používají profesionální webdesignéři. Těžiště předmětu je ve vysvětlení principů jazyků (X)HTML a CSS, s důrazem na zásady jejich správného použití při tvorbě internetových prezentací. Okrajově je též zmíněna tvorba dynamických webových prezentací pomocí jazyků PHP a databázového prostředku (MySQL) jako možný úvod do vlastního (samo)studia této problematiky.

Kurz nepožaduje žádnou znalost tvorby webových stránek (ani např. prostřednictvím tzv. WYSIWYG editorů). Po absolvování kurzu by měl student být schopen samostatně vytvořit internetovou prezentaci střední velikosti pro malou firmu nebo neziskovou organizaci.

Tématické celky

  1. Základy tvorby webových prezentací. Základy tvorby webových prezentací, práce s HTML a doplňkovými soubory, základní pravidla při psaní na web. Nástroje, editory, testování stránek, různé prohlížeče.
  2. Prvky stránek a jazyk HTML. Strukturní prvky, nadpisy, odstavce, bloky, seznamy. Odkazy, doprovodná grafika, tabulky, rámy, formuláře, doplňkové prvky.
  3. Základy kaskádových stylů (CSS). Úvod do CSS, oddělení obsahu a vzhledu stránky, strukturování textu. Příklady jednoduchých stylů, formátování textu a bloků stránky. Vlastnosti CSS stylů, třídy a identifikátory, délkové jednotky v CSS.
  4. Pokročilé možnosti jazyka kaskádových stylů. Strom dokumentu, selektory, dědičnost a kaskáda. Vizuální formátovací model CSS, absolutní a relativní pozicování prvků. Tabulky. Média, formátování stránek pro tisk.
  5. Zásady správné webové prezentace. Použitelnost, přístupnost, bezbariérovost, bezpečnost. Vyhledávače a optimalizace pro ně. Přizpůsobení prezentace pro mobilní zařízení (WAP, PDA). Hosting, servery, domény. Problémy českého jazyka.
  6. Dynamické webové prezentace. Jednoduché skripty v jazyku Javascript. Ukázka užití skriptovacího jazyka PHP a databáze MySQL jako platformy pro dynamické webové prezentace a internetové obchody.