doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

Číslo dveří: 204 - Budova děkanátu Ekonomické fakulty
tel.: 387 772 700
e-mail: mrkvicka.toma@gmail.com

https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Book%3A_Introductory_Statistics_(OpenStax)

Vyučuji

Vyučoval jsem


Témata diplomových prací

 

home