Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
odborný asistent

Ekonomická fakulta

Katedra účetnictví a financí

Studentská 13

370 05 České Budějovice

Tel.: 038 - 777 2470

Fax.: 038 - 777 2509

e-mail.: kopta@ef.jcu.cz

 

 

 

 

 

  •